Spring naar inhoud

Startpunt Woudweg 55 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Duinrandroute
Onverhard pad (deels)
7.86km

Beschrijving
Wimmenum is een kleine nederzetting met agrarische bedrijven langs de Herenweg en de Nattelaan en was tot 1859 een eigen gemeente. Het dorp had veel te lijden van de zandverstuivingen tussen de twaalfde en de achttiende eeuw. In de binnenduinrand werden vanaf de zeventiende eeuw diverse buitenplaatsen aangelegd. Schuylenburg bij Wimmenum is nog de meest herkenbare buitenplaats. Maar ook Waterrijk en Vredensteijn, namen die nu aan boerderijen gegeven zijn, verwijzen naar buitenplaatsen die hier eerder gelegen hebben.

De strandvlakten die veel lager waren dan de strandwallen zijn eeuwenlang gebruikt als gezamenlijke weidegrond voor het vee, dat de mest moest leveren voor het vruchtbaar maken van de zandige akkers. Een bijzonder landschap in dit kader is het mientenlandschap, dat bestaat uit binnenduingraslanden op de lagere duinen. Het woord ‘mient' betekent ‘gemeenschappelijke weidegrond'. Enkele bollenpercelen worden weer teruggegeven aan de natuur. De nieuwe inrichting wordt met name afgestemd op de duinhagedis, waarvan het leefgebied op deze manier wordt vergroot.

logo PWN // logo_pwn_verkleind.jpg (584 K)De duinen van het Noordhollands Duinreservaat beschermen het achterland tegen de zee, spelen een belangrijke rol bij de waterwinning en vormen een buitengewoon waardevol natuur- en recreatiegebied. Van oudsher gebruikten kustbewoners het duinterrein en het bos op allerlei manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Bomen, takken, zand, heide en nog veel meer konden zij gebruiken. Dit gebruik in het verleden heeft mede invloed gehad op de verscheidenheid van planten in het gebied. Op verschillende plaatsen komen nog oude bouwlandjes voor.

In het duingebied bevindt zich de overgang van kalkrijke naar kalkarme duinen. Eiken-, beuken- en berkenbos met af en toe wat zwarte dennen wisselen elkaar af. Heidevelden, meertjes en speelvelden zijn er te vinden langs de mooi aangelegde paden. In de herfst zijn langs deze paden veel soorten paddenstoelen te zien. Een schaapskudde met herder zorgt voor de begrazing van heide en grasgebied. De kans is groot dat u ze ontmoet. Op andere plaatsen kunt u Schotse Hooglanders, Exmoorpony`s en Konikpaarden tegenkomen. Vanaf uitkijkduinen heeft u regelmatig een prachtig uitzicht en vergezicht over de omgeving.

Routes in de duinen
't Woud (voormalige route 7) is groen gemarkeerd.
Deze pittige en afwisselende wandeling gaat over de hoogste ruggen van het duin naar het noorden en over de Verbrande Pan terug. De bijzondere naam ‘De Verbrande Pan' wordt al in 1823 genoemd en duidt op een belangrijke brand in dit gebied. U loopt door bos of woud met vergezichten naar open duinlandschap.

Toegankelijkheid
De routes gaan (deels) door het Noordhollands Duinreservaat van PWN. Om dit gebied te kunnen bezoeken, heeft u een PWN-duinkaart nodig. Klik hier voor meer informatie. Honden zijn in het Noordhollands Duinreservaat toegestaan, maar moeten altijd aangelijnd zijn. 

Dichtstbijzijnde adres voor navigatie
Woudweg in Bergen (NH).

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
ingang Noordhollands Duinreservaat, Woudweg.

Dichtstbijzijnde station of bushalte
Bushalte Bergen (NH), Het Woud. Buslijnen 407 en 410.