Startpunt Kwadijk 16 afbeelding

Kwadijk is van oorsprong een laatmiddeleeuws vissers- en akkerboerendorp, gelegen aan een ‘kwaaie’ (moeilijk te onderhouden) polderdijk. Na de droogmaking van de Beemster (1612) en de Purmer (1622) is het dorp overgegaan op veeteelt. Kwadijk is net als het dorp Hobrede een kindje van het noordelijker gelegen moederdorp Drey of Oud-Kwadijk, dat rond 1350 in het ingeklonken veen verdwenen is. Aan de zuidkant heeft het moderne Purmerend een flink stuk van het vroegere gebied van (Nieuw-)Kwadijk opgesoupeerd.

  • Het Ommetje Kwadijk (rood) voert via de aloude Hobreederdijk naar het aan de Beemster gelegen zusterdorp Hobrede. U loopt terug via de Durkweg naar Kwadijk, dat lange lintdorp met zijn boven alles uittorende watertoren, zijn natuurgebiedje en zijn kerkje.
  • Het Ommetje Kwadijkerkoog (blauw) verkent de buitendijkse zuidrand van de vroegere ‘banne’ (het rechtsgebied) Kwadijk, zigzaggend door de noordrand van het opdringerige Purmerend. U loopt terug via de ringdijk van de Purmer en langs het voormalige station van Kwadijk, gelegen op de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen. Hier stopte vroeger ook de stoomtram vanuit Edam.

Vanuit startpunt Kwadijk loopt ook het Ommetje van de maand maart 2017. Lees hier meer...