Startpunt Hensbroek 22 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Obdammerdijkroute (rood) vanaf startpunt Hensbroek
Onverhard pad (deels)
10.55km
Molenkolktocht (blauw) vanaf startpunt Hensbroek
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
10.92km

Het startpunt in Hensbroek is gelegen bij het recreatiegebied De Leijen. De zwemplas op dit recreatiegebied is een voormalige zandput waar eind jaren zestig zand werd gewonnen voor de aanleg van wegen bij de landinrichting Hensbroek. Na de zandwinning is het gebied van 11 hectare ingericht als recreatieterrein. Het recreatiegebied wordt beheerd door het Recreatieschap Westfriesland.

 

  • De Obdammerdijkroute (rood) loopt tussen Obdam en Hensbroek enerzijds via de lintbebouwing en anderzijds langs de ringsloot van Heerhugowaard. Traject 21 - 23 - 32 langs de ringsloot loopt over een door vee begraasde grasdijk. Honden zijn daar verboden.
  • De Molenkolktocht (blauw) gaat door Hensbroek en over de kaden van de Wogmeer. De naam van het dorp komt al in 1120 voor als ‘Heynsbroec’ en in 1480 als ‘Hensbroeck’. De plaatsnaam verwijst waarschijnlijk naar een belangrijk persoon, genaamd Hein. Deze persoon woonde in een drassig veengebied, getuige het achtervoegsel ‘broek’. Dit veengebied was vanaf de veertiende eeuw veranderd in open water: de Wogmeer. In 1612 is de Wogmeer ingepolderd met behulp van zes watermolens. Eén molen, genaamd Nieuw Leven, staat nog aan de westzijde van de polder. Hensbroek bezit een fraaie Nederlands-hervormde kerk die uit 1658 dateert. De trajecten 19 - 25 en 21 - 20 lopen over begraasde graskades of langs begraasd weiland. Honden zijn daar verboden, waardoor de route niet geschikt is om met de hond te wandelen.

 

Dichtstbijzijnde adres voor navigatie
Gemaalweg 6 1711 RZ Hensbroek

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
Bij het startpunt

Dichtstbijzijnde station of bushalte
Bushalte: Hensbroek, Burg. Kooimanweg