Spring naar inhoud

Startpunt Hauwert 21 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Ommetje Hauwert (oranje)
Onverhard pad (deels)
2.72km
Boxweideroute (groen)
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
6.83km

Het dorpje Hauwert heeft zijn ontstaan te danken aan de ontginning van het dikke veenpakket hier, tussen 800 en 1300 na Chr. De eerste pioniers, afkomstig uit het Friese terpengebied, opereerden vanuit het noorden: ze voeren met hun bootjes het uitgestrekte moerasbos in. Dat bestond uit veenmos en heide met elzen en berken. De boeren groeven sloten om het hoogveen te ontwateren – in zuidwaartse richting, zoals nog steeds aan de kavels te zien is. Aan de achter- en zijkanten wierpen ze kades op om water uit de nog onontgonnen veenwildernis te houden. Ergens midden in het blok bouwden ze hun houten hutten, bij de ‘uithof’ (buitenboerderij) van een Fries klooster. En zo groeide Hauwert uit tot een lintdorp van boeren en vissers, een dorp dat in de loop van de tijd door ontwatering en inklinking zo’n twee meter zakte.

 

  • Het Ommetje Hauwert (oranje) voert vanaf het Witte Kerkje (ca. 1400) langs een recente waterberging in de Sluispolder (1862), om bij een gerestaureerde ‘roosmolen’ (een metalen windmotor uit 1938) terug te keren via de Notweg (een oude boerenweg) en de dorpsstraat.
  • De Boxweideroute (groen) langs de Gouw en de Boxweide waarna u door steekt naar de Egboet, een oud moeras dat tijdens de ruilverkaveling Vier Noorderkoggen in de jaren 1970-1980 is opgenomen in het natuur- en recreatiegebied Egboetswater.

 Foto: Westphil Photography