wandelnetwerk

Oorspronkelijk was Groote Keeten een buurtje van dijk- en polderwerkers bij het Dubbelduin en de Helmdijk van de Zandpolder, gegroeid rond een inspectiehut van opzichters, de Groote Keet. In 1610 werd begonnen met de aanleg van de Zanddijk van hier naar Huisduinen, met name om de net ingepolderde Wieringerwaard te beschermen. De breuk tussen het Dubbelduin en de oude Helmdijk (sinds 1300) werd geheeld, evenals die met de aangrenzende Noordschinkeldijk (doorgebroken tijdens de Allerheiligenvloed van 1570). Ook werden de dijken van de zuidelijke Zanden Jewelpolders opgekalefaterd.