Spring naar inhoud

Startpunt Groote Keeten 6 afbeelding

Oorspronkelijk was Groote Keeten een buurtje van dijk- en polderwerkers bij het Dubbelduin en de Helmdijk van de Zandpolder, gegroeid rond een inspectiehut van opzichters, de Groote Keet. In 1610 werd begonnen met de aanleg van de Zanddijk van hier naar Huisduinen, met name om de net ingepolderde Wieringerwaard te beschermen. De breuk tussen het Dubbelduin en de oude Helmdijk (sinds 1300) werd geheeld, evenals die met de aangrenzende Noordschinkeldijk (doorgebroken tijdens de Allerheiligenvloed van 1570). Ook werden de dijken van de zuidelijke Zanden Jewelpolders opgekalefaterd.

  • De blauwe route loopt via het strand en over het natuurpad Callasande, naar De Venne, in 1997 vernat door Landschap Noord-Holland.

  • De oranje route volgt na het ommetje Botgat en de verruigde Helmdijk en de Noordschinkeldijk. Dan de polder in, over de grasberm langs de molensloot en na het gemaaltje verder over asfalt. Terug naar af via het Wegje van Callas en natuurpad Callassande.

  • Het groene ommetje Botgat gaat door terrein dat tot 2005 militair gebied was en door Landschap Noord-Holland is teruggegeven aan de natuur. De vochtige duinvallei aan de zuidkant is nu opengesteld voor wandelaars. ‘Botgat’ verwijst naar de opgedolven skeletten van doodgeschoten militairen tijdens de Engelse invasie van 1799.