Spring naar inhoud

Startpunt Aagtenpark Beverwijk 28 afbeelding

Rond 2015 is het Aagtenpark geheel op de schop genomen. De bodem is gesaneerd en het parcours van de wielervereniging BRC Kennemerland is verlegd. Dat maakte het mogelijk om speel- en ligweiden te creëren, bomen en struiken aan te planten en fiets- en wandelpaden aan te leggen.

  • De blauwe route loopt om Fort aan de Sint Aagtendijk heen.
  • De rode route loopt via de Broekpolder naar Wijkpark Vlaskamp, een archeologische vindplek.
  • De Sint-Agatharoute gaat via het Aagtenpark naar de Sint-Aagtendijk, rond het Fort aan de Sint-Aagtendijk en terug naar het centrum van Beverwijk, langs de Grote Kerk waar volgens een legende de heilige Agatha is verschenen, en langs de Sint-Agathakerk.