Spring naar inhoud

Startpunt Station Castricum (toeristisch overstappunt) 15 afbeelding

Castricum ligt in de delta van het oer-IJ, een zijarm van de Rijn, die 10.000 jaar geleden van het IJmeer naar Castricum stroomde en uitmondde in de Noordzee. De hoge en droge oeverwallen langs de stroomgeulen bleken zeer geschikt voor bewoning en akkerbouw.

De volgende routes starten vanaf het treinstation en Toeristisch Overstappunt:

  • De paarse route komt langs het Hof van Kijk-Uit, een theehuis gevestigd bij het oude, gelijknamige jachthuis.
  • De blauwe route volgt de noordrand van Castricum, maar komt ook door de sfeervolle Dorpsstraat met het oude Raadhuis (nu hotel en grand café) en de 12de-eeuwse tufstenen dorpskerk.
  • De oranje route gaat door het oude hart van Castricum en volgt de zuidrand van het dorp.
  • De groen gemarkeerde Maer- of Korendijkroute loopt om de Castricummer Polder heen. De oude Breedeweg met zijn monumentale boerderijen herinnert aan het landelijke karakter van het vroegere Castricum. Archeologiecentrum Huis van Hilde (achter het station) toont archeologische vondsten van Noord-Holland.
  • De gele route In de voetsporen van Hilde is een wandeling door een Castricums dorpsgedeelte met een rijk historisch en archeologisch verleden.

De duinen van het Noordhollands Duinreservaat beschermen het achterland tegen de zee, spelen een belangrijke rol bij de waterwinning en vormen een buitengewoon waardevol natuur- en recreatiegebied. Om het Noordhollands Duinreservaat te kunnen bezoeken heeft u een PWN-duinkaart nodig. Klik hier voor meer informatie. Honden zijn toegestaan, maar altijd aangelijnd.