Spring naar inhoud

Vogels kijken bij Spaarndam

Onverhard pad (deels)

Beoordeel deze route

Groene route vanaf startpunt Westbroekplas (6,24 km)

Kijk voor meer wandelverhalen op Westphil Wandelt

Westbroekplas

We starten de wandeling vandaag bij Startpunt Westbroekplas. Als we aankomen bij de Westbroekplas staat er een lange rij met mensen bij restaurant Villa Westend. Wij hebben geen idee wat al die mensen daar doen. We schenken er niet heel veel aandacht aan en gaan op weg.

image

- Het is altijd een mooi gezicht als het koolzaad of raapzaad bloeit. -

Wij lopen meteen naar rechts over het pad langs het strandje. Het koolzaad bloeit prachtig in de berm, verderop staan paardjes in de wei en op het strand zien we een paar meeuwen. We proberen met het vlot naar het “eilandje” te komen, maar het vlot ligt vast.

image

- Wat een plaatje. -

We vervolgens onze weg richting de Dammersweg. Daar moeten we rechtsaf, maar wij lopen naar links om een foto te nemen vanaf de steiger en om even gebruik te maken van het toilet. Het is niet schoon, maar altijd beter dan niets.

image

- Uitkijken over de Westboekplas. -

Kennemer Vogeldag

We lopen terug naar de route en wandelen langs de weg richting de snelweg. Gelukkig mogen we bij wandelkeuzepunt 2 rechtsaf langs de woonboten, waar je nagenoeg de snelweg niet meer hoort. Daar ontdekken we paaltjes waar 100% Kluut op staat. Wat zal dat betekenen?

We wandelen langs een weide met bruine schapen die het hoge gras wat wij voor ze plukken veel lekkerder vinden dan hun eigen gras.

image

- Bruine schapen. -

We komen langs Gemaal de Dammers en verderop zien we het Fort benoorden Spaarndam. Het valt op dat er best veel auto’s geparkeerd staan.

Inmiddels hebben we door wat de bordjes met de kluut erop betekenen. Precies vandaag is het Kennemer Vogeldag en wordt er van alles georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een vogeltentoonstelling in het fort.

Fort benoorden Spaarndam

Bij het fort missen we bijna de pijl, maar deze staat achter het fluitenkruid. Wij weten wel dat we richting het fort moeten lopen, maar we controleren of de pijlen wel goed aangegeven zijn. Op meerdere plekken moet je even zoeken, maar ze staan er wel.

image

- Het fort benoorden Spaarndam. -

Fort benoorden Spaarndam vormde samen met Fort bezuiden Spaarndam de Positie Spaarndam en diende ter verdediging van de sluizen in Spaarndam. De twee forten waren via een verdedigingswal met elkaar verbonden. Fort benoorden is een stuk groter dan Fort bezuiden, men verwachtte namelijk eerder een aanval vanuit het noordwesten.

Natuurlijk nemen wij even een kijkje bij het fort en bezoeken we de tentoonstelling. Zo vaak is het fort niet geopend voor publiek. Toch komt hier misschien verandering in. In samenspraak met omwonenden en geïnteresseerden is Recreatieschap Spaarnwoude hard bezig met een herbestemmingsplan voor dit specifieke gebied. Op de website van Het Benoorden vind je meer informatie.

image

- Het is erg donker binnen in het fort; op de voorgrond zie je een opgezette roerdomp. -

Na ons bliksembezoek (en dat in een fort) lopen we verder over de weg langs de liniewal met voorraadruimten. Er lopen mensen over de wal, vast een onderdeel van de excursie naar het munitiebos. Daar hadden wij ook wel een kijkje willen nemen, maar dan wordt de wandeling zo lang.

Landje van Gruijters

We komen aan bij het Landje van Gruijters. Er staan al een paar vogelaars te kijken met hun telescopen en verrekijkers. Natuurlijk turen wij ook even door de verrekijker en Adriaan zet de telelens op het fototoestel. We verwachten grutto’s, maar die zien we niet. Wel zien we kluten, heel veel meeuwen, visdiefjes, een tureluur, ganzen en een eend met pulletjes. De ganzen hebben ook jongen, maar die zijn al zo groot dat het geen pulletjes meer zijn maar ganzenpubers.

image

- Zo ziet het er niet zo bijzonder uit, maar dat is het wel. -

Het water op het Landje van Gruijters is ondiep. Dat maakt het gebied bijzonder, want in ondiep water kunnen veel eenden en steltlopers hun voedsel vinden. Daarnaast is ondiep water een veilige slaapplaats. In het voorjaar verzamelen Grutto’s zich in de avond om er met honderden te slapen. Ook ganzen en eenden slapen op het water, relatief veilig tegen roofdieren.

image

- Een tureluur. -

De hoeveelheid water op het Landje varieert. De seizoenen zorgen voor een natuurlijk peilbeheer: in de winter en het voorjaar staat er veel water en in de zomer en het begin van de herfst weinig water.

image

- Een kluut. -

Bij wandelkeuzepunt 8 lopen we een klein stukje naar links, om nog dichterbij de vogels te komen. We horen een rietzanger en na een tijdje turen, zien we hem ook. We kunnen hier wel uren blijven, maar we lopen braaf terug naar de route, want er komt nog veel meer leuks aan.

image

- De rietzanger. -

Spaarndam

Als we ons eindelijk weten los te scheuren van de vogels, lopen we verder langs de liniewal richting Spaarndam; één van de eerste beschermde dorpsgezichten in Nederland. Op dit punt moeten we naar links en bij de volgende straat naar rechts. Let goed op de volgende pijl, want je moet tussen een steegje door en misschien verwacht je dat niet.

We komen uit bij een grasveldje omgeven met bomen. Er staat een bankje waar we willen gaan zitten om even iets te drinken. Er wordt geklust aan de gevel van een woning dus we lopen voor de zoveelste keer weg van de route. Dit keer omdat we water en een botenhuis zien. We komen bij en idyllisch plekje met een bankje aan het water. Je vind dit plekje achter het adres: Het Vaartje 17.

image

- Heerlijk plekje om even te zitten en te genieten van het uitzicht. -

We lopen weer terug naar de route en wandelen langs de gedempte Kleine Haarlemmersluis. De sluis functioneerde tussen 1519 en 1897. Er liggen en lagen meer sluizen bij Spaarndam, maar deze sluis was de enige die uitsluitend het belang van Haarlem diende.

image

- De gedempte Kleine Haarlemmersluis. -

We lopen over smalle wandelpaadjes langs de huizen en komen uit bij de boezemsluis. Waar we natuurlijk een foto maken. We nemen ook even een kijkje aan de overkant bij het IJ waar het ook prachtig is.

image

- Wat een mooi uitzicht. -

Verderop komen we langs de hervormde Oude Kerk. Naast de kerk bevindt zich een ouderwets kerkhofje.

Nog een klein stukje en dan kom je bij het mooiste gedeelte van Spaarndam bij de Kolksluis.

In de zomer van 2009 is deze sluis tijdens de verbouwing van de Grote Sluis weer in gebruik genomen. Deze wordt bediend door vrijwilligers onder toezicht van Hoogheemraadschap Rijnland. Het is de oudste nog dienstdoende schutsluis van Europa.


Werkzaamheden aan de Kolksluis

We hadden het zo leuk bedacht, deze route als het ommetje van de maand mei. Vanwege de vogels, bij het Landje van Gruijters in combinatie met de leuke dorpskern van Spaarndam. Tot onze grote ontsteltenis wordt er gewerkt aan de sluizen door Hoogheemraadschap Rijnland omdat de sluizen op bepaalde onderdelen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Op het bord staat dat de werkzaamheden eind juni 2022 afgerond zijn.

image

- Zo mooi was het er zonder werkzaamheden. (Foto uit ons archief van november 2019) -

Toch is het een hele leuke wandeling en zeker leuk in de maand mei, maar als je écht voor het dorp komt, kun je beter nog even wachten.

image

- Mooi plekje om te zitten. -

Na deze teleurstelling lopen we verder. We zijn het alweer snel vergeten, want we staan verderop alweer mooie huizen en een vlonder te fotograferen.

image

- Gelukkig wordt er niet overal gewerkt. -

Fort bezuiden Spaarndam

We wandelen langs het Spaarne. Aan de overkant staan moderne huizen, die spiegelen in het water als het windstil is. Vandaag waait het behoorlijk en is dat niet het geval. We wandelen over het bruggetje langs het boezemgemaal en zien verderop het Fort bezuiden Spaarndam.

image

- Boezemgemaal Spaarndam. -

In het fort is een café met terras gevestigd. De voormalige wasgelegenheid en muurschilderingen zijn bewaard gebleven. Er is een bar in de gewelven van het fort gevestigd en een expositieruimte met wisselende exposities in de centrale hal.

image

- Het Fort bezuiden Spaarndam. -

Café Fort Zuid heeft een ruim terras, waar je onder het genot van een hapje en een drankje heerlijk kunt genieten van het prachtige uitzicht over het water van de Mooie Nel.

Daarnaast kun je er ook een bootje huren.

Openingstijden: Maandag en vrijdag vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur.

Hekslootpolder

We lopen weer verder langs het water, op weg naar het laatste stuk van de wandeling, richting de Hekslootpolder. Dit stukje gaat langs de weg, maar er is gelukkig wel een voetpad. Voordat we het weten zijn we bij wandelkeuzepunt 12 en gaan we naar rechts.

Het wandelpad met aan twee kanten water is omzoomd met koolzaad. Verderop in de weilanden zien we twee rammelende hazen. Het is een prachtig gezicht, maar het is net even te ver voor de foto.

image

- De Hekslootpolder. -

Er staan kleine windmolentjes in de weilanden en we komen langs een vogelkijkhut. Natuurlijk nemen we even een kijkje en zien naast meeuwen ook een paar kluten. Op het bord bij de vogelkijkhut staat dat er vossenrasters geplaatst zijn, omdat het aantal vogels afnam. Nu de roosters er staan neemt het aantal vogels gelukkig weer toe.

Aan het einde van het pad komen we weer langs een gemaal, dat er voor zorgt dat het waterpeil laag blijft in de hekslootpolder.

image

- Het gemaaltje aan de Slaperdijk. -

We steken de weg over en zijn weer terug bij het parkeerterrein waar onze auto staat.

image

- Mooi plekje om te wonen. -

Extra info Afstand: 6,24 km

Link naar de route:

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/groene-route-vanaf-startpunt- westbroekplas/14323/

Wij parkeerde bij Startpunt Westbroekplas; Westlaan 41, 1991 AL Velserbroek. Vanaf de parkeerplaats volg je de groene pijlen. Keuzepunt 01 bevindt zich ter hoogte van het wandelpad bij de fietsenstalling. Je komt langs de volgende keuzepunten: 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12 en weer terug bij 01.

Meer wandelen in Noord-Holland:

www.wandelnetwerknoordholland.nl

 • QR codeOm deze route in de app te zetten: scan vanuit de app de QR code of voer het routenummer 173402 in.
 • 6.23 km
 • Gesloten routeGesloten route
 • Binnenkort gesloten routeBinnenkort gesloten route
 • MeldingenMeldingen
 • KeuzepuntKeuzepunt
 • Startpunt met informatiebordStartpunt
 • EenrichtingstrajectEenrichtingstraject
Startpunt Westbroekplas Velserbroek

Naar
Startpunt Westbroekplas Velserbroek

Toon aanrijroute
Scroll onderstaande tabel horizontaal om meer te zien
Van Naar Trajectlengte Markering(en) Kenmerken Meldingen

Startpunt westbroekplas velserbroek

1.05 km
  1.62 km
   0.42 km
    0.14 km
     0.69 km
      0.46 km

       Startpunt westbroekplas velserbroek

       1.85 km