wandelnetwerk

Aan de westkant van Den Oever glooit het land omhoog naar de vijf meter hoge keileemheuvel van het oude dorpje Oosterland. De heuvel is opgestuwd door Skandinavische gletschers in de ijstijd en later bedekt met zand en humus. Het omhoog gestuwde Wieringen is het voormalige eiland waar ook Vikingen hebben geleefd en een grote schat hebben achtergelaten.

Den Oever leeft nu vooral van de visserij en de recreatievaart op de wadden. Vroeger was dat anders: de zogenoemde lichterschipperij op de ondiepe Zuiderzee ten oosten van het eiland leverde het meeste werk op. Diepliggende zeeschepen werden daar ‘lichter gemaakt’ door hun handelswaar over te laden in platbodems (‘lichters’) die verder zuidwaarts zeilden naar de Hanzesteden. Maar na de aanleg van het Noordhollands Kanaal in 1824 was dat niet meer nodig en bleef alleen het vissen en het keuterboeren over. De vissershaven dateert pas van 1900, want voordien werden de platte Wieringer aken aan de dijk of strekdam afgemeerd.

 Lees het verhaal van de relatie tussen Wieringen en Zeewier.