Startpunt Station Diemen

Diemen lijkt op het eerste gezicht een naoorlogse buitenwijk van Amsterdam. Diemen is echter veel ouder dan de hoofdstad. De eerste bewoners vestigden zich rond 1000 op de oostoever van het riviertje de Diem, in Overdiemen. Later ontgonnen deze ook het opbollende Diemerveen aan de westkant van de Diem. Zo verschoof het zwaartepunt van de nederzetting naar het dorpslint langs de Ouddiemerlaan. Hier werd rond 1100 op een terp een houten kerkje gebouwd, waar nu de begraafplaats Gedenk te Sterven ligt. Later wandelde het dorp zuidwaarts langs de Ouddiemerlaan naar de brug over de in 1640 gegraven Weespertrekvaart.

Hier bloeide in de 18e en 19e eeuw een derde Diemen op: Diemerbrug. Het huidige station ligt dus tussen het tweede en derde Diemen in. 

  • De Diemerbrugroute (blauw) laat het dorpje langs de Weespertrekvaart en tramlijn zien. Terug langs de ringvaart en het groen langs de spoorlijn.
  • De Oud-Diemenroute (oranje) is een uitstapje naar het oudste Diemen, langs de wijk Vogelweide en door het nog onbebouwde deel van de Diemerpolder. Met een verrassend schelpenpaadje langs de Diem!
  • De Overdiemenroute (rood) gaat nog een stapje verder en steekt het Amsterdam-Rijnkanaal over naar Fort Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam aan de Diemerzeedijk. Met uitzichten over het moderne wooneiland IJburg.
  • De DaaromDiemen Natuurroute (15 km) verbindt de natuurgebieden en groenstroken in en rondom de bebouwde kom van Diemen. Kaartmateriaal en routebeschrijving zijn te vinden op: www.daaromdiemen.nl