wandelnetwerk

Diemen lijkt op het eerste gezicht een naoorlogse buitenwijk van Amsterdam. Diemen is echter veel ouder dan de hoofdstad. De eerste bewoners vestigden zich rond 1000 op de oostoever van het riviertje de Diem, in Overdiemen. Later ontgonnen deze ook het opbollende Diemerveen aan de westkant van de Diem. Zo verschoof het zwaartepunt van de nederzetting naar het dorpslint langs de Ouddiemerlaan. Hier werd rond 1100 op een terp een houten kerkje gebouwd, waar nu de begraafplaats Gedenk te Sterven ligt. Later wandelde het dorp zuidwaarts langs de Ouddiemerlaan naar de brug over de in 1640 gegraven Weespertrekvaart.

Hier bloeide in de 18e en 19e eeuw een derde Diemen op: Diemerbrug. Het huidige station ligt dus tussen het tweede en derde Diemen in.