Startpunt Slot Schagen 5 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Neskaagroute (rood)
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden Afgesloten tijdens vogelbroedseizoen
10.97km
Tolkeroute (blauw)
Onverhard pad (deels)
8.38km

Het Slot vormt samen met de Grote Kerk op de Markt het hart van Schagen – en ook het hart van het wandelnetwerk. Het Slot is gebouwd in 1430 door Willem de Bastaard, de eerste Heer van Schagen. Het marktstadje lag wat hoger dan de omgeving, op een landtong oftewel ‘scaghon’ of ‘scagha’: vandaar de naam. Na de Grote Overstromingen in de 12e en 13 eeuw en het voltooien van de Westfriese Omringdijk rond 1250 bloeide het stadje in de 15e tot 17e eeuw op. De boeren in de omgeving konden steeds meer land buiten de woonterpen ontginnen. Op de markt van Schagen kwam alles samen: vee, vlees, vis, gevogelte, eieren, vlas, fruit, koren, bonen enz. In twee rondwandelingen ontdekt u het nog steeds open en groene ommeland.

  • De roodgemarkeerde Neskaagroute gaat door de zeekleipolder Neskaag, over oude landweggetjes en door het boerenland langs het Keinsmerwiel.

  • De blauwgemarkeerde Tolkeroute gaat door het oude terpengebied aan de zuidkant van de stad. Over oude trambanen, (on)verharde land- en dijkweggetjes, vaart- en terppaden.