wandelnetwerk

Sint Maartenszee is een naoorlogs badbuurtje. Het ligt eigenlijk niet aan zee, maar aan een kruising van de provinciale Westerduinweg (N502) en het tracé van een vroeger werkspoor waarover zand voor de kustverdediging werd aangevoerd (tegenwoordig komt dat zand rechtstreeks uit zee). Achter de hoge Zijperzeedijk liggen de Pettemerduinen en de Ketelduinen, compleet met duinmeertjes, bloemrijke duinvalleien, aangeplante naaldbosjes. Van 1550 tot 1800 was hier echter een strandvlakte tussen Petten en Callantsoog waar zand en zee vrij spel hadden en waar hoge, ronde ‘ketelduinen’ van zuid naar noord wandelden.