wandelnetwerk

Schagerbrug ontstond kort na de inpoldering van de Zijpe (1597) op een kruispunt van land- en waterwegen. De huizen van de boerenarbeiders, ambachtslieden, beurtschippers en winkeliers stonden vooral langs de Groote Sloot, de lange doorgangsvaart van de polder. Schagerbrug was vroeger het bestuurlijk centrum van de polder. Het polderbestuur bestaande uit de dijkgraaf, ingelanden, secretaris en penningmeester vergaderde sinds 1785 in de koepelkamer van de herberg Het Wapen van de Zijpe, schuin aan de overkant van de brug.