wandelnetwerk

Het Streekbos is een relatief jong recreatiebos_dat beheerd wordt door het Recreatieschap Westfriesland. Het bos is aangelegd in 1978 na de herinrichting van Polder Het Grootslag. Het terrein bestaat uit een afwisseling van bosschages, grasland en water. Behalve recreanten voelen ook allerlei soorten vogels en insecten zich hier prima thuis. Het bos grenst aan natuurgebied_De Weelen van Staatsbosbeheer.