wandelnetwerk

De strandwal waarop Heiloo ligt werd al tijdens de ijzertijd bewoond. Tijdens archeologische opgravingen werden resten gevonden van houten huizen en diverse gebruiksvoorwerpen. De Heilooër strandwal is ongeveer 2500 voor Chr. door de zee gevormd, terwijl de strandwal van Egmond aan den Hoef pas rond 1000 voor Chr. is ontstaan. De lagergelegen gebieden tussen de strandwallen waren niet geschikt voor bewoning. Tot de jaartelling was dit het stroomgebied van het Oer-IJ dat bij Castricum uitmondde in zee. De natte zones waren zeer geschikt voor visvangst, voor het weiden van vee en voor transport per boot.