Startpunt Gaasperplas

  • De Gaasperplasroute (oranje) is een verrassend gevarieerde wandeling rond een grote, diepe recreatieplas, rond 1970 gegraven om zand te winnen voor de bouw van omliggende wijken als Gaasperdam en Gein. Beginjaren ’80 werd de noordkant van de plas omgetoverd in een groene Floriade met diverse tuintypes, bomenlanen enz. Later omgezet in het recreatiegebied Gaasperplas, met daarin nog overblijfselen van die Floriade. Rond de de plas zijn in de loop van de tijd strandjes, jachthavens en surfsteigers verrezen. Ten zuiden van de plas, langs het nog agrarisch gebleven deel van de Polder Gein en Gaasp, ligt het recreatiegebied Gaasperzoom. In de jaren ’90 aangelegd op de vroegere zanddepots, waar de natuur toen weer bezit van genomen had. Aan de oostkant ligt boerderij Langerlust (nu eetcafé), een van de weinige overblijfselen uit de polderjaren van weleer.
  • De grijze verbindingsroutes koppelen het Gaasperpark met de Bijlmerweide en de netwerkroutes in en om Driemond.