wandelnetwerk

Durgerdam komt voort uit het middeleeuwse dorpje IJdoornickerdam in de polder IJdoorn, tegenwoordig buitendijks land van Natuurmonumenten. Het dorp werd door de Sint Elizabethsvloed van 1412 grotendeels weggespoeld. Achter een nieuwe dijk, iets noordelijker, werd het een havenplaats voor zeevaarders, walvisjagers en vissers. De naam verbasterde tot ‘Doornickerdam’, ‘Durkerdam’, ‘Durgerdam’.

De Goudriaanroute (geel) is vernoemd naar ingenieur Goudriaan, de ontwerper van het nimmer voltooide Kanaal door Waterland (1825-1828). De sporen van het project zijn onderweg nog te zien. Deze route is Ommetje van de Maand mei 2016. Lees hier meer...

De Schellingwouderoute (blauw) is een ommetje over het veenvoetpad langs het Damrak van Durgerdam. Honden zijn verboden. Tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juni) is deze route niet toegankelijk.

Lees hier het bericht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de tijdelijke sluiting van wandelpad op de Uitdammerdijk vanaf 6 mei 2020.