wandelnetwerk

Het Dijkgatbos oogt voor een jong, naoorlogs polderbos bijzonder volwassen. Je waant je hier in een oud binnenduinbos of stuwwalbos. Zo is er toch nog iets goeds voortgekomen uit de zinloze wraakactie van de Duitsers op 17 april 1945: zij bliezen toen op twee plekken de IJsselmeerdijk op, zodat de hele polder onder water kwam te staan. De diep uitgesleten doorbraakkolken van toen – het Noordelijk en Zuidelijk Wiel – zijn daar nog de stille getuigen van. Nadat de polder opnieuw was drooggemaakt, bleek er veel zand uit de twee wielen in de polder te zijn gespoeld. Zoveel, dat akkerbouw niet meer rendabel leek. Men besloot toen het zand zo diep mogelijk weg te ploegen en een bos aan te planten. Het Dijkgat- of Sluitgatbos, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Je kunt er heerlijk wandelen en mooie foto's maken.

Duitsland heeft na de oorlog twee groepen reeën geschonken als gebaar van Wiedergutmachung voor het laten onderlopen van de polder. De dieren kunnen zich goed verstoppen in het zeer gevarieerde polderbos en voeden zich met wilde bloemen en kruiden langs de bosranden en graspaden. Ook bladeren en knoppen van de rijke ondergroei is erg populair. Er leven nu bijna 100 reeën in en rond het bos. Je kunt ook haviken, houtsnippen en ijsvogels tegenkomen. Dus hou onderweg je ogen goed open!