Startpunt Diemerbos

  • Het Rondje Diemerbos (rood) is geschikt voor een eerste kennismaking met het stadsbos. Onderweg kom je langs picknickplekken, een speelbos voor kinderen, waterpartijen en een grote ligweide.
  • De Veeneikroute (geel) is een verlenging van dit rondje via mooie bospaden. De route is vernoemd naar de prehistorische eiken die hier ooit een woud vormden, maar zo’n drieduizend jaar geleden het loodje legden door hoge waterstanden en veenvorming. Deze fossiele eiken zijn nog altijd in de bodem te vinden.
  • De Overdiemenroute (blauw) loopt eerst door het bos maar slalomt dan oostwaarts het bos uit. Je loopt langs de oevers van de Diem, het water waar Diemen naar genoemd is. De dijken waar je overheen loopt stammen uit de middeleeuwen. In de buitendijkse boezemlanden groeien veel zeldzame en ook mooie plantensoorten. Als je een ringslang ziet zonnen of zwemmen hoef je niet vreemd op te kijken, want deze ongevaarlijke slang komt hier veel voor.
  • De afwisselende Bijlmerweideroute (groen) gaat westwaarts het bos uit: over de Veeneikbrug naar de Bijlmerweide, langs de rand van de Bijlmer. Via het campusdorp van Diemen, de nieuwe woonwijk Holland Park, het riviertje Diem en het Penbos loop je weer terug. Je komt niet alleen door parken en woonwijken, maar loopt ook over middeleeuwse dijkjes door natuurgebieden heen, voordat je weer terugkeert naar het Diemerbos.
  • De Natteneuzenroute (paars) is een hondenuitlaatroute en staat los van het wandelnetwerk. 

NB Het hele westelijke deel van het Diemerbos, met uitzondering van het speelbos, is hondenlosloopgebied.