wandelnetwerk

De Helderse Vallei is een natuurcentrum, gelegen tussen het bos De Donkere Duinen, natuurgebied De Helderse Duinen en recreatiegebied Mariëndal. Naast het bezoekerscentrum staat een uitkijktoren, waar je bovenop kunt genieten van schitterende vergezichten. Ten zuiden van Mariëndal ligt sinds 2005 struinnatuur. Bollengrond is hier omgezet in lage duintjes (‘nollen’), duingraslanden en waterpartijen, waaronder een vogelplas met een natuurlijk fluctuerend waterpeil: ’s winters nat en ’s zomers droger. De routes lopen erlangs en niet erdoorheen, maar je mag er zelf doorheen struinen, zuidwaarts vanaf keuzepunt 96.