wandelnetwerk

Castricum ligt in de delta van het oer-IJ, een zijarm van de Rijn, die 10.000 jaar geleden van het IJmeer naar Castricum stroomde en uitmondde in de Noordzee. De hoge en droge oeverwallen langs de stroomgeulen bleken zeer geschikt voor bewoning en akkerbouw.

De duinen van het Noordhollands Duinreservaat beschermen het achterland tegen de zee, spelen een belangrijke rol bij de waterwinning en vormen een buitengewoon waardevol natuur- en recreatiegebied. Om het Noordhollands Duinreservaat te kunnen bezoeken heeft u een PWN-duinkaart nodig. Klik hier voor meer informatie. Honden zijn toegestaan, maar altijd aangelijnd.