Startpunt Beemster - Spijkerboor

wandelnetwerk

Op oude kaarten is Spijkerboor de naam voor een bochtige waterloop tussen het grote Beemstermeer en de kleinere Ster- en Kamerhopmeren. Na de inpoldering van al die meren in de 17e eeuw is de naam overgegaan op een dijkbuurtje in de noordoostpunt van de Ster- of Starnmeer. Spijkerboor is strategisch gelegen op de viersprong van de Beemsterring-vaart, de Knollendammervaart en het Noordhollands Kanaal. Het was een logische vergaderplek voor de dijkgraaf en de heemraden van de Starnmeer en Kamerhop: tussen beide polders in. Zij hadden hier op de hoek van de Starnmeerdijk hun Heerenhuis – op de gevel staat ‘Anno 1787’ te lezen.