wandelnetwerk

De routes vanaf dit startpunt beginnen bij het parkeerterrein achter het opvallende oude Regthuys uit 1599 in het hart van het dorp Winkel. Op het voorplein van deze rechtbank, later ook waag en raadhuis, werd vroeger de wekelijkse botermarkt gehouden. Hoewel Winkel in 1415 stadsrechten kreeg, is het een echt dorp gebleven. Het ligt veilig achter en middeleeuwse wierdijk, onderdeel van de lange Westfriese Omringdijk (ca. 1200-1250). Vlak voor de dijk, op een terpje, staat de dorpskerk, een bakstenen zaalkerkje uit 1845. Aan de westkant wordt Winkel begrensd door het Kanaal Alkmaar-Kolhorn, gegraven als werkverschaffingsproject in de jaren 1938-1942.

• De blauwe Trambaanroute loopt naar het aangrenzende Nieuwe Niedorp, deels over het talud van de vroegere trambaan Schagen-Wognum-Hoorn (1898-1935). Ook wandel je door de sfeervolle Dorpsstraat en over de grasdijk langs het kanaal.

• De groene Aartswoudroute loopt deels samen met de Trambaanroute en gaat door naar de middeleeuwse boezemvaart Langereis en de Groene Pade van Aartswoud. Over de grasdijk langs het Groetkanaal en door boerenland kom je weer terug bij het startpunt – met dank aan de boeren Boekhorst, De Heer en landeigenaar De Wit.

• De oranje Groetpolderroute steekt de Westfriese Omringdijk over en duikt de Groeterpolder (1847) in. Via boerenlandpaden wandel je naar de schapenrijke grasdijk langs het Groeterkanaal. Verder loop je over grasdijken langs de Kromme Gouw en het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. Voor de rust van broedende weidevogels in de Weerepolder (tussen Lutjewinkel en Kolhorn) is een deel van de route niet toegankelijk tussen 15 maart en 20 juni. Je kunt tijdens het broedseizoen gebruik maken van de aangepaste route (via keuzepunt 63).

Momenteel wordt nog gewerkt aan de routemarkering in het veld. De routes zijn aan de hand van de kaart en app al wel te wandelen.