wandelnetwerk

Het kleine dorp De Woude ligt in de Westwouderpolder, omringd door water. Vroeger lag het dorp aan de Kogerpolder vast, maar toen de Markervaart in de 19de eeuw werd doorgetrokken naar het Noordhollands Kanaal, veranderde De Woude in een heus eiland in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de drassige Westerwouderpolder strijken veel weidevogels – grutto’s, tureluurs, kieviten, veldleeuweriken – maar ook smienten en ganzen neer.

Bekijk hier een drone-video van De Woude.

Klik hier voor meer informatie over het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer.